%100 MEYVE SUYU NEDİR?

Meyve suyu deyince ayrıca “%100” vurgusuna gerek yoktur. Çünkü meyve suyu, meyve oranı %100 olan içeceğin  adıdır. Fakat, meyve oranına göre içecek tipleri arasındaki fark  yeterince bilinmediğinden tüketici farkındalığını artırmak ve  bilerek içmesini sağlamak  için böyle bir  pekiştirme gereklidir. Bu vurgu  gıda kodeksine de uygundur.

Burada kritik kavram meyve oranı ve  %100  meyve oranından ne  anlaşıldığıdır. Meyve oranı deyince akla, meyve suyu içinde meyve parçacığı varlığı da  gelebiliyor. Bilindiği gibi meyve ve meyve suyu fiziksel açıdan oldukça farklıdır. Biri katı, diğeri sıvıdır. Fakat kimyasal içerik  açısından aralarında önemli  bir fark yoktur. Dolayısı ile meyve oranı deyince anlaşılması gereken, o  içeceğin % kaçının meyveden geldiği ya da meyveden oluştuğudur.

Katı formda olsa da meyvenin başlıca bileşeni sudur. Çoğu meyvenin su oranı  %85-89 arasındadır.  Geri kalan  %11- 15 katı madde  ise; şeker, organik asid, mineral madde, amino asid, vitamin, renk maddesinden oluşuyor. Meyvenin beslenme açısından önemi de bu bileşiklerden kaynaklanıyor.

Meyve preslendiği zaman bunların nerdeyse tümü meyve suyuna geçiyor. Yalnızca selüloz, pektin gibi büyük moleküllü yapıtaşları posa olarak ayrılıyor. Bu nedenle, presten alınan  meyve  suyunun bileşimi, elde edildiği meyve ile yaklaşık aynıdır. Yani meyve gibi meyve suyu da %85-89 sudan ve %11-15 katı maddeden oluşuyor.

Meyve oranının %100 olması, o içeceğin tümüyle meyveden geldiğini ya da oluştuğunu tanımlıyor. Meyve suyunun içerdiği şeker, organik asid, vitamin, mineral madde,  amino asid ve pigmentin tamamı meyveden geliyor. Başka bir deyişle yalnız meyveden gelen   bileşikleri içeriyor, başka bir bileşen  veya katkı içermiyor. Bu nedenle,  meyve suyunun meyve oranı %100’dür.

%100 meyve suyu tek meyveli(elma suyu, portakal suyu) olabileceği gibi çok meyveli(elma/vişne, üzüm/nar gibi) olabiliyor. Bunların da meyve oranı %100’dür. Farkları, meyve oranının  tek meyveden değil farklı meyvelerden oluşmasıdır. Bunlara da şeker veya başka bir bileşen katılması söz konusu değildir.

Kısaca %100 meyve suyu, içeriği tümüyle meyveden kaynaklanan ve hiçbir katkı içermeyen içecektir. Dolayısı ile etiketinde “meyve suyu” yazıyorsa, o  içeceğin meyve oranı %100 olmalıdır.  Böyle değilse gıda kodeksine aykırıdır ve laboratuvar analizi ile kanıtlanması zor değildir.